• bg1
  • monopole

    monopol

    monopole je samostatne stojaca vysoká veža z oceľovej konštrukcie s kužeľovou oceľovou rúrkou ako hlavnou konštrukciou. Má krásny vzhľad a jednoduchú štruktúru. Časť tela veže je kruhová alebo mnohouholníková. Má malú stopu a vysoký nákladový výkon. To je široko používaný komunikačný priemysel; modelovanie je rozdelené na / plošinovú vežu s jednou rúrkou, konzolovú vežu s jednou rúrkou, krajinnú vežu typu ľahkého stĺpa, dvojkolesovú krajinnú vežu, vežu bionického stromu atď.